Zijgebied selecteren

Vul de zijzone met handige widgets. Het is eenvoudig om afbeeldingen, categorieën, laatste berichten, links naar pictogrammen van sociale media, tagwolken en nog veel meer toe te voegen.

sales@softadvice.eu

M-Files - Update november 2023

Hoogtepunten in deze release

Bezoekerslinks voor M-Files Desktop: Je kunt nu M-Files objecten delen met mensen zonder M-Files referenties met bezoekerslinks. Een bezoekerslink is alleen beschikbaar voor mensen met een e-mailadres dat is opgegeven in M-Files. In vergelijking met openbare links, zijn bezoekerslinks een veiligere manier om M-Files objecten te delen.

🔍 Veel objecttypes weergeven in één weergave met M-Files Desktop: Je kunt nu M-Files Desktop gebruiken om een view te maken die veel objecttypes toont. Voorheen was het objecttype filter beperkt tot het selecteren van één objecttype.

🔐 Permissie dialoogvenster in M-Files Web: U kunt nu de effectieve gebruikersrechten van objecten in M-Files Web bekijken.

📄 Blanco sjablonen kunnen worden verborgen in het dialoogvenster Nieuw document: De instelling is te vinden in M-Files Admin, in "Geavanceerde kluisinstellingen > Configuratie > Client > Algemeen > Sjablonen".

🔗 Gebruiksvriendelijkere opmaak van openbare links: Wanneer een openbare link wordt geplakt in bijvoorbeeld een e-mail, toont de link alleen de bestandsnaam en niet de URL van de link.